فرم ارسال مشخصات ضایعات صنعتی و الکترونیکی


با تکمیل نمودن این فرم می توانید مشخصات ضایعات الکترونیکی خود را برای ما ارسال نمایید::نام و نام خانوادگی  
:شماره تلفن  
:وزن    
:آدرس محل  
:توضیحات

:در صورتی که تصویری از ضایعات دارید آن را ارسال کنید

تصویر

عبارت فوق را در کادر زیر تایپ نمایید