تحقیق و توسعه

تیتر کتاب های به چاپ رسیده واحد تحقیق و توسعه شرکت بازیافت الکترونیک کاسپین


بازیافت ضایعات الکترونیکی
بازیافت ضایعات الکترونیکی
بازیافت ضایعات الکترونیکی
 پایش جهانی ضایعات الکترونیک در سال 2017
پایش جهانی ضایعات الکترونیک در سال 2017
نوشته دکتر سید سامان رضوانی و دکتر مرضیه سلیمیان
 مدیریت ضایعات الکترونیک
مدیریت ضایعات الکترونیک
نوشته دکتر مرضیه سلیمیان و دکتر سید سامان رضوانی
 میزان ضایعات الکترونیک جهان در یک نگاه
میزان ضایعات الکترونیک جهان در یک نگاه
نوشته مرضیه سلیمیان و سید سامان رضوانی
 آمار ضایعات الکترونیک جهان
آمار ضایعات الکترونیک جهان
نوشته مرضیه سلیمیان و سید سامان رضوانی
 تکنیک های بازبافت  ضایعات الکترونیک
تکنیک های بازبافت ضایعات الکترونیک
نوشته مرضیه سلیمیان و سید سامان رضوانی

* جهت تهیه کتاب های فوق می توانید با شماره تلفن: ۰۹۳۸۸۶۵۲۱۴۵ (آقای ادیب) تماس بگیریدواحد پژوهش و تحقیقات:


آدرس: اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی - شهرک علمی و تحقیقاتی - ساختمان فن آفرینی۱ واحد ۱۱۷