تاریخچه شرکت

فرآیند ها در شرکت بازیافت الکترونیک کاسپین به گونه ای طراحی شده است که بهترین را فرآوری ، استفاده مجدد یا امحاء زباله های الکترونیک و مواد تشکیل دهنده آن ها را هموار سازد . هدف نهایی شرکت ایفاء تعهد قانونی و اجتماعی در حفاظت از محیط زیست و حفظ منابع طبیعی می باشد .

ماموریت های شرکت


  1. جمع آوری ، تفکیک و دسته بندی پسماند های الکترونیک

  2. حداقل نمودن هزینه های چرخه عمر محصول

  3. کنترل زبال و مواد زیان آور

  4. کمک به حفاظت از محیط زیست

  5. کاهش زباله ها و کاهش هزینه های دفع زباله های جامد

  6. کمک به حفظ منابع طبیعی

تاریخچه شرکت

شرکت بازیافت الکترونیک کاسپین تحت شماره ۴۴۹۶۴ به عنوان شرکت سهامی خاص به ثبت رسید . این شرکت به عنوان یکی از شرکت های مدیریت بازیافت قطعات الکترونیک ، با بهره مندی ازتحقیقات در زمینه بازیافت و همکاری با شرکت های پیشرو در زمینه بازیافت آهن آلات قراضه فراتر از پیش بینی های اولیه در تحقق اهداف خود در زمنیه مدیریت پسماند های الکترونیک و حفظ محیط زیست توفیق داشته است . به طوری که به کمک تیم متعهد و جوان و کارشناسان پویا شرکت بهترین دست آورد ها را در زمینه های زیر داشته است .


تقدیرنامه ها