• جهان بدون زباله
  هدیه ای به نسل های آینده
  Image 1
  Image 2
  Image 3
  Image 4
  Image 5
  Image 6
 • زباله ها را به سرمایه تبدیل کنیم
 • فرهنگ بازیافت را در زندگی خود  نهادینه کنیم
  .
  Image 1
  Image 2
  Image 3
  Image 4
  More Enjoyment
  Image 5
  Image 6
  Image 7
  Image 10

شرکت بازیافت الکترونیک کاسپین

مجری پروژه های عظیم بازیافت پسماندهای صنعتی

پیشگام

شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی و عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران.

بنام ترین

مدیریت کمیته تخصصی بازیافت پسماندهای برقی و الکترونیک در اتحادیه صنایع بازیافت ایران.

اولین

اولين شرکت رسمي، تخصصي داراي مجوز از سازمان محیط زيست بازيافت الکترونيک در ايران

خدمات شرکت بازیافت الکترونیک کاسپین

دریافت کاتالوگ شرکت

دریافت

سازمان های مرتبط